Avgifter

TERMINSAVGIFTER 2019

Grupp                                             per termin

Knatte 4-7  år                                          300: –
Barn 7-12 år                                            500: –
Ungdom 13-16 år                                   500: –

Plusteam                                                 250:-
Vuxen från 17 år                                      800: –      (inkl Close Protection och Jujitsu Light)

Jujitsu Light                                            500:-

Close Protection                                     500:-

.

Betalning för läger och klubbartiklar sker till vårt Plusgiro: 645 69 98 – 1 (Skriv alltid namn + vad betalningen gäller för)

Betalning för medlem-/terminsavgift: gå in under ”anmäl dig här”. Faktura för avgiften skickas efter din anmälan.

.

Medlemsavgift inkl försäkring tillkommer med 100 kr/person/år
I medlemsavgiften ingår det en olycksfallsförsäkring via Länsförsäkringar/Aktiv Ungdom. Den täcker skador till/från och under träning (försäkring täcker inte tävlingar) samt medlemskap i Aktiv Ungdom. Se till att betala in avgiften omgående, om ni är rädda om er.

Stödmedlem 100 kr /person/år Vill du stödja vår förening kan du bli stödmedlem. Du behåller kontakten med föreningen och stödjer vårt ideella arbete. Pengarna går direkt till föreningens verksamhet och aktiviteter. Du blir också inbjuden till alla våra aktiviteter som vi har inom föreningen, så länge du är medlem.

Prova på Träning – prova 3 gånger gratis och känn efter om detta är något för dig?

Graderingsavgift (barn/ungdom/vuxen)
Graderingar till nytt bälte sker på utannonserade tider och kostar 150:- . Delstreck för barn kostar 100: -. Du betalar oavsett om du klarar av testet eller inte. Avgiften inkluderar nytt bälte/delstreck och diplom efter godkänt test.

Avslutningsceremoni Knattar 50:-.  Streck och diplom ingår.

Avslutningsceremoni Plusteam (gratis). Diplom ingår.

Annonser