Anmäl dig här

Välkommen att anmäla dig till höstens träningar nedan:

.

Förutom terminsavgiften, så tillkommer en medlemsavgift på 100:-/helår.

Denna innehåller också en försäkring som täcker skada till/från och under träningen. Avgiften betalas in samtidigt, annars är du inte försäkrad under träningen.

 

Välj din aktuella grupp:

Barngruppen 7-12 år – fulltecknad!

Ungdomsgruppen fr 13 år HT

Vuxengruppen fr 17 år HT

 

Jujitsu Light fr 17 år HT

 

Knattejujitsu 4-7 år – fulltecknad!

Plusteam HT

Close Protection fr 15 år HT

Box and Sweat fr 15 år HT

Stödmedlem – 100 kr/person/år

Vill du stödja vår förening kan du bli stödmedlem. Du behåller kontakten med föreningen och stödjer vårt ideella arbete. Pengarna går direkt till föreningens verksamheter och aktiviteter.

 

Fristående självförsvarskurser: platser kvar!

Självförsvarskurs 8 dec

 

Läs våra medlems-/anmälningsvillkor nedan:

Anmälningsinformation

Personuppgifter kopplat till medlemskap i Henka Dojo Jujitsu.

Vi behöver låna dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla ett medlemskap i vår förening. Vi behöver ditt namn, telefonnummer, adressuppgifter och e-post för att kunna kommunicera med dig och föra register. Vi kommer också att använda uppgifterna för vår rapportering av statistik och för att skicka ut medlemsinformation under året. Samt för att kunna försäkra dig till/från och under aktiviteten.

Vi behöver även ditt personnummer/ födelseuppgifter och kön för att vi som förening ska kunna söka bidrag för de aktiviteter du deltar i. Det är viktigt med bidrag då de hjälper oss att hålla föreningen igång på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Genom att anmäla dig som medlem till Henka Dojo Jujitsu godkänner du att vi använder uppgifterna i vårt register enligt GDPR.

Du godkänner även att harmlösa uppgifter som inte skadar eller kränker vare sig individ, grupp eller lag som t.ex. förnamn, bild, statistik, etc. publiceras på vår hemsida/Facebook.

Vi använder dessa för att visa vår varierande verksamhet och allt roligt vi brukar hitta på.

Vill ni inte att vi publicerar era uppgifter får ni skicka ett mail till info@henkadojo.se

 

Om du lämnar föreningen så kommer vi ha kvar dina uppgifter i ca 3 år och därefter radera dem. Detta för att vår uppföljning gentemot våra bidragsgivare ska kunna fungera.

Vem har tillgång till uppgifterna?

Endast individer med en ledarfunktion och/eller styrelsefunktion får tillgång till denna information. Du kan närsomhelst vid begäran få veta och se vilka uppgifter vi har om dig, och be att få uppdatera informationen.

Giltighetstid

Medlemsavtal är giltiga året ut och kommer att behöva förnyas varje kalenderår i samband med att du på nytt bekräftar ditt medlemskap i föreningen.

Rätten att bli glömd/få sina uppgifter raderade

Du har enligt GDPR rätt att få dina uppgifter raderade/borttagna. För att begära detta så skickar du ett mejl till info@henkadojo.se

 

Läs gärna mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter här: www.aktivungdom.se/bli-medlem