Styrelsen

Ordförande – Instruktör – Projektledare
Anita Enberg
anita@henkadojo.se
0731-813 386                 

Kassör – Instruktör
Carsten Jönsson
carsten.jonsson@henkadojo.se
042 – 16 94 06

Sekreterare
Jonas Ludvigsson

Ledamot – Instruktör
Per Karlsson / / Stefan Guldenberger

Ledamot

Magnus Persson // Tomas G Andersson

Instruktörer
Gunther Möhl

Alex Karlsson

Viktor Baum

Martin Rolf

 

 

 

 

    

 

 

 

Annonser