Styrelsen

Ordförande – Instruktör – Projektledare
Anita Enberg
anita@henkadojo.se
0731-813 386                 

Kassör – Instruktör
Carsten Jönsson
carsten@henkadojo.se
042 – 16 94 06

Sekreterare – Instruktör
Jonas Ludvigsson

Ledamot – Instruktör
Per Karlsson

Ledamot

Magnus Persson

Instruktörer
Gunther Möhl

Alex Karlsson

Martin Rolf