Träningsregler

•    Alla elever ska buga när de kommer in i eller lämnar
träningsplatsen (dojon).

•    Alla elever skall ha korrekt klädsel före inträdet i
dojo. Klädseln skall rättas till före hälsningsceremoni.

•    Alla elever skall hålla sin träningsutrustning ren och hel.

•    Alla elever skall buga mot de seniorinstruktörer som
finns i dojon eller på mattan (tatami).

•    Alla elever skall fråga sin instruktör om tillåtelse att
lämna tatami eller dojon under pågående träning.

•    Alla lever skall titulera sina seniorinstruktörer med
deras korrekta titel och visa respekt för deras grad.
Svartbälten tituleras Sensei och övriga Sempai.

•    Alla elever ska visa upp ett gott uppförande vid alla
träningstillfällen, såväl i den egna dojon som ute på
träningsläger.

•    Klippta naglar och god hygien är ett måste.